prof. MUDr. Andrej Hajtman, hajtman(at)jfmed.uniba.sk

Totálna thyroidectómia

Autor: Andrej Hajtman, a kol.

anotačný obrázok

Operácia štítnej žľazy.