Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Jesseniova lekárska fakulta UK, https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy-v-zdravotnickom-zariadeni/klinika-detskej-anesteziologie-a-intenzivnej-mediciny/

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Autor: Slavomír Nosáľ

anotačný obrázok

 

Vysokoškolská učebnica vznikla sumarizáciou a analýzou najnovších svetových odporúčaní, publikovaných a aj doteraz nepublikovaných prác, videokonferencií a konferenčných hovorov, klinických správ a kazuistík z najviac postihnutých oblastí (Čína, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, USA a ďalších...). V publikácii sú zahrnuté najnovšie odporúčania našich európskych a svetových odborných spoločností (napr.ESPNIC, ESCIM, WFPICCS, ESA a ďalších).
Mnohé z publikovaných údajov pochádzajú zo skúseností a analýz dospelých aj detských intenzivistov a anestéziológov. Tieto informácie nám v súčasnej dobe prinášajú neoceniteľné informácie a pomoc. Vysokoškolská učebnica je určená pre lekárov a sestry, ktorí sa počas pandémie starajú o kriticky chorých detských aj dospelých COVID-19 pacientov. Okrem toho je vhodná aj pre študentov medicíny v rámci pregraduálneho štúdia.