Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Urologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2108

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Neuromodulácia dolných močových ciest

Neuromodulácia dolných močových ciest

Videokonferenčný záznam - Neuromodulácia dolných močových ciest.  Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                  

 
autor: Ján Švihra | odbor: Urológia | zobrazené: 838x | publikované: 14.1.2016 | posledné úpravy: 15.1.2016

Neuromodulácia dolných močových ciest

Neuromodulácia dolných močových ciest

Inštruktážne video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest.                                                                      

 
autor: Ján Švihra, Martin Benčo | odbor: Urológia | zobrazené: 1535x | publikované: 3.9.2014 | posledné úpravy: 3.9.2014

Implantácia suburetrálnej pásky transobturátorovým prístupom u žien so stresovou inkontinenciou moču

Implantácia suburetrálnej pásky transobturátorovým prístupom u žien so stresovou inkontinenciou moču

Inštruktážne video určené pre študentov Všeobecného lekárstva 4-6 ročníka.

 
autor: Ján Švihra, Igor Sopilko | odbor: Urológia | zobrazené: 2510x | publikované: 20.9.2012 | posledné úpravy: 20.9.2012