Múzeum Andreja Kmeťa, Slovenské národné múzeum, http://www.snm.sk

Ochrana neživej prírody. Kras regiónu Turiec.

Autor: Andrej Bendík

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.