Urológia

Neuromodulácia dolných močových ciest

Autor: Ján Švihra

anotačný obrázok

Videokonferenčný záznam - Neuromodulácia dolných močových ciest.  Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                  

Neuromodulácia dolných močových ciest

Autor: Ján Švihra, Martin Benčo

anotačný obrázok

Inštruktážne video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest.                                                                      

Implantácia suburetrálnej pásky transobturátorovým prístupom u žien so stresovou inkontinenciou moču

Autor: Ján Švihra, Igor Sopilko

anotačný obrázok

Inštruktážne video určené pre študentov Všeobecného lekárstva 4-6 ročníka.

Prostatektómia

Autor: Ján Kliment, Howard Kynaston

anotačný obrázok

Radikálna retropubická nervyšetriaca prostatektómia - videokonferečný prenos pre záujemcov dňa 30.05.2008 o 11:00 hod. vo veľkej prednáškovej miestnosti MFN. Operuje prof. Howard Kynaston, Department of Urology, The University Hospital of Wales, Cardiff, UK