Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť
.. mozgová príhoda. Parkinsonova choroba. Skleróza multiplex. Amyotrofická laterálna skleróza. &n.. ..kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, parkinsonova choroba, skleróza multiplex, amyotrofická laterálna s..

Sclerosis multiplex
..kľúčové slová: multiplex, roztrúsená.. ..kľúčové slová: multiplex, roztrúsená skleróza..