Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Cholecystektomia

Cholecystektomia

Laparoskopická operácia - Cholecystektomia. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                    

 

 
autor: Ladislav Šutiak | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | zobrazené: 918x | publikované: 15.1.2016 | posledné úpravy: 15.1.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Laparoskopická resekcia žlčníka
..kľúčové slová: cholecystektómia,.. .. Link Date Availability [ ? ] Laparoskopická cholecystektómia | 19.11.2008 uživatel na příslušné faku..