Digitálne video

Totálna thyroidectómia

Autor: Andrej Hajtman, a kol.

anotačný obrázok

Operácia štítnej žľazy.