Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Výživa v detskom veku

Výživa v detskom veku

Výživa  už od najútlejšieho veku významnou mierou ovplyvňuje zdravie jedinca aj v neskoršom období života.  V  posledných rokoch nastáva významný pokrok a  objavujú sa viaceré zmeny vo výžive detí v jednotlivých vekových obdobiach. Na túto skutočnosť je poukázané v uvedenom  učebnom texte, ktorý  je určený pre študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a nemedicínskych odborov.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Výživa v detskom veku, skriptá v pdf Stiahnuť - Výživa v detskom veku, skriptá v pdfOtvoriť v novom okne - Výživa v detskom veku, skriptá v pdf 4.5.2009 583.57 KB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: výživa, výživa detí

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ľubica Jakušová | pracovisko: Klinika detí a dorastu | publikované: 4.5.2009 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Jakušová Ľubica: Výživa v detskom veku. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.5.2009, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-10-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=86>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: