Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov

Predkladané vysokoškolské skriptá opisujú základné vlastnosti laboratórnych vyšetrení, procesy spracovania biologického materiálu, princípy používaných analytických metód a získavania laboratórnych výsledkov v klinicko-biochemickom laboratóriu. Publikácia obsahuje celkovo viac ako 90 cielených otázok a odpovedí, 39 ilustrácií, 4 tabuľky a 29 detailne spracovaných anonymných výsledkových listov laboratórnych vyšetrení. Detailná analýza klinicko-biochemických nálezov je smerovaná k rozvíjaniu praktických zručností vo vzťahu k indikácii biochemických vyšetrení a správnej interpretácii výsledkov. Cieľovou skupinou čitateľov sú predovšetkým študenti (resp. absolventi) všeobecného lekárstva, pričom zvládnutie prezentovanej problematiky by malo viesť k zlepšeniu kvality spolupráce klinikov s laboratóriom.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov 7.10.2021 2.07 MB ktokoľvek
 Imprimatur 7.10.2021 234.61 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 7.10.2021 1.73 MB ktokoľvek
 Recenzný posudok - prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc. 7.10.2021 780.96 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 6
30.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.