Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. Prúdenie krvi v cievach.

Srdce - morfológia. Srdce ako zdroj biopotenciálov. Akčný potenciál SA uzla a prepotenciál. Priebeh depolarizácie srdca a EKG.Srdce ako pumpa. Srdce v dynamike.Tlaky v srdci a v odstupujúcich cievach. Elasticita aorty a artérií-pružník. Krvný obeh - rozdelenie. Zákony prúdenia krvi v cievach - reológia. Bernouliho zákon. Tlaky krvi - klasifikácia. Meranie tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. Ateroskleróza koronárnych ciev.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppt Biofyzika srdca a ciev Stiahnuť - Biofyzika srdca a cievOtvoriť v novom okne - Biofyzika srdca a ciev 14.10.2008 6.74 MB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: Biofyzika srdca a ciev, Biofyzika srdca a ciev

Odbor:

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
90.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ján Jakuš | pracovisko: Ústav lekárskej biofyziky | publikované: 14.10.2008 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Jakuš Ján: Biofyzika srdca a ciev. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 14.10.2008, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=43>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: