Prednáška pre poslucháčov UTV.

Človek a životné prostredie.Pracovné úrazy v EU a v SR. Infarkty ako pracovné úrazy. Faktory práce - chemické, fyzikálne, biologické, psychické a zmyslové zaťaženie. Postraumatická stresová porucha. Syndróm z vyhorenia. Rizikové práce. Pracovné lekárstvo- interdisciplinárny odbor.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Aktuálne a neskoré následky práce 18.12.2018 3.66 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy