Súčasné možnosti chirurgickej liečby v oftalmológii?

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Sivý zákal. Presbyopia. Pseudoakomodačná šošovka (multifokálna). LASIK (monovision, MF profily) - PresbyMax, Supracor. Femtosekundová lentotómia. Laserová vitreolýza sklovcových zápalov. ochorenia sietnice. Klinický obraz DR. Laserová liečba DR. Chirurgická liečba DR - PPV. 1.d. Hypertonická retinopatia (Retinopatia hypertonica). Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM). ITV aplikácia lieku.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Súčasné možnosti chirurgickej liečby v oftalmológii? 14.11.2018 3.07 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy