Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe

Cieľom týchto učebných textov bolo predložiť prehľad najnovších poznatkov o patofyziológii zmien pri ALI/ARDS a v nadväznosti na ne kriticky zhodnotiť perspektívy a tiež obmedzenia rôznych druhov liečby, ktoré sa v uplynulých rokoch skúšali v experimentálnych podmienkach alebo boli podané pacientom s ALI/ARDS. Vzhľadom na komplexné spracovanie problematiky predpokladáme, že uvedené učebné texty budú užitočné pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štúdia a lekárom v oblasti respirológie a intenzívnej medicíny.

Vydanie týchto učebných textov: Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe bolo podporené projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe Daniela Mokrá Vysokoškolské skriptá Martin, 2.2.2016 2.8 MB ktokoľvek
 Imprimatúr 2.2.2016 16.67 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 2.2.2016 45.76 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD. 2.2.2016 63.37 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. 2.2.2016 41.89 KB ktokoľvek