Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Funkčná echokardiografia novorodencov

Funkčná echokardiografia novorodencov

Funkčná echokardiografia – fECHO (POCT ECHO - „point-of-care“ echokardiografia, TNE - cielená novorodenecká echokardiografia) sa vo svete čoraz častejšie využíva v jednotkách novorodeneckej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti za účelom zhodnotenia stavu kardiovaskulárneho systému nezrelých a kriticky chorých novorodencov. Klinické príznaky (srdcová frekvencia, kapilárny návrat, hodnoty krvného tlaku) a laboratórne markery (laktát, BE,...) totiž poskytujú len obmedzené informácie o adekvátnosti systémového prietoku a orgánovej perfúzie. Práve modalita funkčnej echokardiografie umožňuje tento pohľad rozšíriť, upresniť a zároveň zhodnotiť podiel otvoreného duktu, prebehnutej asfyxie či práve prebiehajúcej sepsy na nestabilnosti a zmenách v hemodynamike. Aplikácia fECHO pri rôznych patologických stavoch okrem toho pomáha presnejšie vymedziť povahu chorobného procesu, a tým podporuje správne terapeutické rozhodovanie.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf FUNKČNÁ ECHOKARDIOGRAFIA NOVORODENCOV Stiahnuť - FUNKČNÁ ECHOKARDIOGRAFIA NOVORODENCOVOtvoriť v novom okne - FUNKČNÁ ECHOKARDIOGRAFIA NOVORODENCOV 10.2.2016 4.9 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. 10.2.2016 302.26 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. MUDr. Mirko Zibolen, CScOtvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc 10.2.2016 248.27 KB ktokoľvek
jpg Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 10.2.2016 501.32 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: funkčná echokardiografia, kriticky chorý novorodenec, ELBWI, hemodynamika, cirkulácia, systémový prietok, cielená terapeutická intervencia


autor: Monika Kovácsová | pracovisko: Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky | publikované: 10.2.2016 | posledné úpravy: 10.2.2016
citácia: Kovácsová Monika: Funkčná echokardiografia novorodencov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 10.2.2016, posledná aktualizácia 10.2.2016 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=330>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: