Funkčná echokardiografia novorodencov

Funkčná echokardiografia – fECHO (POCT ECHO - „point-of-care“ echokardiografia, TNE - cielená novorodenecká echokardiografia) sa vo svete čoraz častejšie využíva v jednotkách novorodeneckej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti za účelom zhodnotenia stavu kardiovaskulárneho systému nezrelých a kriticky chorých novorodencov. Klinické príznaky (srdcová frekvencia, kapilárny návrat, hodnoty krvného tlaku) a laboratórne markery (laktát, BE,...) totiž poskytujú len obmedzené informácie o adekvátnosti systémového prietoku a orgánovej perfúzie. Práve modalita funkčnej echokardiografie umožňuje tento pohľad rozšíriť, upresniť a zároveň zhodnotiť podiel otvoreného duktu, prebehnutej asfyxie či práve prebiehajúcej sepsy na nestabilnosti a zmenách v hemodynamike. Aplikácia fECHO pri rôznych patologických stavoch okrem toho pomáha presnejšie vymedziť povahu chorobného procesu, a tým podporuje správne terapeutické rozhodovanie.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 FUNKČNÁ ECHOKARDIOGRAFIA NOVORODENCOV 10.2.2016 4.9 MB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. 10.2.2016 302.26 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc 10.2.2016 248.27 KB ktokoľvek
 Imprimatúr 10.2.2016 501.32 KB ktokoľvek