Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Neionizujúce žiarenie

Neionizujúce žiarenie

Ultrafialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia schématicky. Ozónová „diera“ . Faktory ovplyvňujúce intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- informácia pre obyvateľov o intenzite UV žiarenia. Fototypy kože. Malígny melanóm.

Mobilná komunikácia - rádiofrekvenčné pásmo ultravysokých frekvencií (UHF) .Účinky rádiovĺn z mobilov. Absorbcia rádiovĺn z mobilov. Biologické účinky vyžarovania z mobilov. Ako bezpečne používať mobilné telefóny?

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppt Neionizujúce žiarenie Stiahnuť - Neionizujúce žiarenieOtvoriť v novom okne - Neionizujúce žiarenie 29.5.2008 4.57 MB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: Neionizujúce žiarenie, UV žiarenie, mobilná komunikácia

Odbor:

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
70.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ján Jakuš | publikované: 24.5.2008 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Jakuš Ján: Neionizujúce žiarenie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 24.5.2008, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=32>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: