Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

HIV infekcia

HIV infekcia

Podľa údajov Joint United Nations Programme in HIV/AIDS žije na svete 34,2 milióna HIV pozitívnych osôb. V súčasnom období zaznamenávame ich celosvetový vzostup. Ročne pribudne 4,5 milióna novo diagnostikovaných. Tisíce sa však ešte stále nediagnostikujú, pretože o svojej infekcii nevedia alebo nechcú vedieť. Napriek rozsiahlemu výskumu a neustále pribúdajúcim novým poznatkom o tejto infekcii, je povedomie odbornej aj laickej verejnosti stále nedostačujúce. Ani dlhodobými programami prevencie, osvety a propagácie sa nedarí nárast počtu infikovaných zastaviť. Počet pacientov stúpa nielen celosvetovo, ale aj regionálne. V SR bolo v roku 2014 evidovaných 512 HIV pozitívnych osôb, v ČR 2172. O skutočnom počte nakazených osôb je však možné sa iba domnievať. V súvislosti s výskumom priebehu infekcie napreduje aj vývoj liečby tohto ochorenia. Napriek zavedeniu kombinovanej antiretrovírusovej terapie /cART/, ktorá významným spôsobom vedie k zníženiu morbidity a mortality sa nedarí infekciu eradikovať /1/. Pri efektívnej liečbe je možné významne predĺžiť život pacienta, ktorého dĺžka je porovnateľná s dĺžkou života HIV negatívnych osôb /2/. Starostlivosť o HIV pozitívneho pacienta však, okrem liečby, zahŕňa aj široké spektrum činností súvisiacich s dispenzarizáciou, diagnostikou a liečbou komorbidít, ktoré vyžadujú medziodborovú spoluprácu zdravotníckych aj sociálnych inštitúcií. Je nutné neustále rozširovanie a prehlbovan


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf HIV infekcia Stiahnuť - HIV infekciaOtvoriť v novom okne - HIV infekcia 23.11.2015 930.45 KB ktokoľvek
pdf Recenzia - Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. Stiahnuť - Recenzia - Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - Doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 23.11.2015 61.2 KB ktokoľvek
pdf Recenzia - Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. Stiahnuť - Recenzia - Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzia - Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 23.11.2015 98.76 KB ktokoľvek
pdf Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 25.11.2015 12.21 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: HIV infekcia, AIDS


autor: Katarína Šimeková | pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny | publikované: 23.11.2015 | posledné úpravy: 25.11.2015
citácia: Šimeková Katarína: HIV infekcia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 23.11.2015, posledná aktualizácia 25.11.2015 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=310>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: