Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z otorinolaryngológie

Vybrané kapitoly z otorinolaryngológie

Milí študenti, dostáva sa vám do rúk študijný materiál z pera martinských autorov, ktorí sa výučbe otorinolaryngológie venujú dlhé roky. Do skrípt pretavili svoje skúsenosti a postrehy, aby tak uľahčili, a možno aj zatraktívnili, štúdium tohto zaujímavého medicínskeho odboru. Skriptá sú členené na kapitoly, ktoré zahŕňajú jednotlivé oblasti v pôsobnosti otorinolaryngológie. Dôraz sa kladie na praktické informácie, ktoré absolvent teoretickej a praktickej výučby predmetu Otorinolaryngológia využije nielen pri pregraduálnom štúdiu a počas skúšky, ale aj neskôr v klinickej praxi. A to aj v prípade, že sa nebude venovať „krčnému“ lekárstvu. S mnohými stavmi, ktoré sú tu opísané, sa môžete neskôr stretnúť v ambulanciách ako lekári prvého kontaktu pre dospelých a deti. Najčastejšími sú zápaly horných dýchacích orgánov, uší, ale aj nádorové ochorenia, alebo akútne dusivé stavy. Veríme, že skriptá budú užitočným pomocníkom študentom všeobecného a zubného lekárstva. Pomôžu uspokojiť zvedavosť pri poznávaní etiológie, príznakov, diagnostiky, vrátane vyšetrovacích metód v ORL, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prognózy ORL chorôb.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf VYBRANÉ KAPITOLY Z OTORINOLARYNGOLÓGIE 2015 Stiahnuť - VYBRANÉ KAPITOLY Z OTORINOLARYNGOLÓGIE 2015Otvoriť v novom okne - VYBRANÉ KAPITOLY Z OTORINOLARYNGOLÓGIE 2015 28.8.2015 884.9 KB ktokoľvek
jpg Recenzia - MUDr. Milan Almaši, PhD. Stiahnuť - Recenzia - MUDr. Milan Almaši, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzia - MUDr. Milan Almaši, PhD. 28.8.2015 560.34 KB ktokoľvek
pdf Recenzia - doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. Stiahnuť - Recenzia - doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. 28.8.2015 203.42 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 28.8.2015 155.38 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: otorinolaryngológia


autor: Vladimír Čalkovský, Andrej Hajtman | pracovisko: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku | publikované: 28.8.2015 | posledné úpravy: 28.8.2015
citácia: Čalkovský Vladimír, Andrej Hajtman: Vybrané kapitoly z otorinolaryngológie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 28.8.2015, posledná aktualizácia 28.8.2015 [cit. 2018-03-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=297>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: