Vybrané kapitoly z otorinolaryngológie

Milí študenti, dostáva sa vám do rúk študijný materiál z pera martinských autorov, ktorí sa výučbe otorinolaryngológie venujú dlhé roky. Do skrípt pretavili svoje skúsenosti a postrehy, aby tak uľahčili, a možno aj zatraktívnili, štúdium tohto zaujímavého medicínskeho odboru. Skriptá sú členené na kapitoly, ktoré zahŕňajú jednotlivé oblasti v pôsobnosti otorinolaryngológie. Dôraz sa kladie na praktické informácie, ktoré absolvent teoretickej a praktickej výučby predmetu Otorinolaryngológia využije nielen pri pregraduálnom štúdiu a počas skúšky, ale aj neskôr v klinickej praxi. A to aj v prípade, že sa nebude venovať „krčnému“ lekárstvu. S mnohými stavmi, ktoré sú tu opísané, sa môžete neskôr stretnúť v ambulanciách ako lekári prvého kontaktu pre dospelých a deti. Najčastejšími sú zápaly horných dýchacích orgánov, uší, ale aj nádorové ochorenia, alebo akútne dusivé stavy. Veríme, že skriptá budú užitočným pomocníkom študentom všeobecného a zubného lekárstva. Pomôžu uspokojiť zvedavosť pri poznávaní etiológie, príznakov, diagnostiky, vrátane vyšetrovacích metód v ORL, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prognózy ORL chorôb.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VYBRANÉ KAPITOLY Z OTORINOLARYNGOLÓGIE 2015 28.8.2015 884.9 KB ktokoľvek
 Recenzia - MUDr. Milan Almaši, PhD. 28.8.2015 560.34 KB ktokoľvek
 Recenzia - doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc. 28.8.2015 203.42 KB ktokoľvek
 Imprimatúr 28.8.2015 155.38 KB ktokoľvek