Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI

Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI

Bolesť je jedným z najčastejších symptómov ochorenia a zároveň najčastejšou príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti algeziológie, neurológie, fyziológie, farmakológie a ďalších vedných odvetví študujúcich bolesť nepodarilo sa odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie bolesti. Skriptá sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych a farmaceutických fakultách. Poskytujú základné informácie o farmakoterapii bolesti. Úvodné kapitoly sú zamerané na stručnú charakteristiku patofyziológie bolesti, kategorizáciu bolesti podľa neurofyziolologického aj klinického hľadiska. Rozsiahle kapitoly sú venované zástupcom zo skupiny opioidných a neopioidných analgetík, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kontraindikáciam, nežiaducim účinkom, interakciám, základným farmakokinetickým parametrom, symptómom a základným postupom pri liečbe otráv. Kapitola, ktorá sa venuje klinickej farmakológii bolesti sa orientuje na základné pravidlá racionálnej farmakoterapie, postupom na hodnotenie bolesti používanými v klinickej praxi, farmakoterapii bežnej akútnej bolesti a najčastejších typov chronickej bolesti, neuropatickej a nádorovej. Posledné kapitoly sa orientujú na používanie analgetík v pediatrii a podávanie analgetík počas gravidity.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI - vysokoškolské skriptá Stiahnuť - Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI - vysokoškolské skriptáOtvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI - vysokoškolské skriptá 5.2.2015 1.77 MB ktokoľvek
pdf Recenzia - prof.PharmDr.Ján Kyselovič, CSc. Stiahnuť - Recenzia - prof.PharmDr.Ján Kyselovič, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - prof.PharmDr.Ján Kyselovič, CSc. 15.1.2015 1.44 MB ktokoľvek
pdf Recenzia - prof.MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. Stiahnuť - Recenzia - prof.MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - prof.MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. 15.1.2015 1.4 MB ktokoľvek
jpg ISBN Stiahnuť - ISBNOtvoriť v novom okne - ISBN 5.2.2015 93.78 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: bolesť, farmakoterapia


autor: Soňa Fraňová, Martina Šutovská | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 15.1.2015 | posledné úpravy: 5.2.2015
citácia: Fraňová Soňa, Martina Šutovská: Vybrané kapitoly z farmakológie FARMAKOTERAPIA BOLESTI. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 15.1.2015, posledná aktualizácia 5.2.2015 [cit. 2018-04-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=273>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: