Liečba chronickej bolesti

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Bolesť z historického hľadiska, celosvetovo i doma, v minulosti i dnes. Význam bolesti pre človeka a spoločnosť. Definícia - akútna a chronická, rozdielny význam pre pacienta aj lekára. Možnosti liečby. Peripetie bolesti a jej liečby.                                                                               

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Liečba chronickej bolesti 10.5.2015 1.32 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy