Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Základy gynekológie a pôrodníctva I

Základy gynekológie a pôrodníctva I

Vysokoškolské učebné texty sú svojím rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určené pre študentov lekárskych fakúlt v pregraduálnej forme medicínskeho vzdelávania. Sú zamerané na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva a predstavujú primeraný teoretický podklad pre adekvátnu a dostatočnú, ale najmä komplexnú prípravu študentov na absolvovanie štátnej skúšky z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Svojím obsahom primerane a nenásilne spájajú základné klinické poznatky, s najnovšími vedeckovýskumnými poznatkami v jednotlivých oblastiach gynekológie. Predstavujú prvú časť pomerne rozsiahleho pripravovaného cyklu učebných textov, ktoré obsiahnu prakticky celú problematiku gynekológie a pôrodníctva z hľadiska potrieb študenta lekárskej fakulty.


ISBN 978-80-89544-22-6,   EAN 978808954426

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základy gynekológie a pôrodníctva I Stiahnuť - Základy gynekológie a pôrodníctva IOtvoriť v novom okne - Základy gynekológie a pôrodníctva I 17.2.2014 663.43 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švibrová, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švibrová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švibrová, CSc. 17.2.2014 481.06 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Prof.MUDr. Mirko Zibolen,CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - Prof.MUDr. Mirko Zibolen,CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Prof.MUDr. Mirko Zibolen,CSc. 17.2.2014 1.46 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: gynekológia, pôrodníctvo


autor: Jozef Višňovský | pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015
citácia: Višňovský Jozef: Základy gynekológie a pôrodníctva I. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 17.2.2014, posledná aktualizácia 28.1.2015 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=252>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: