Intrauterinná a intrapartálna asfyxia plodu a jej následky

Hlavným dôvodom pre napísanie tohto učebného textu je neustále rastúce množstvo nových poznatkov, ako aj absencia modernej slovenskej pôrodníckej literatúry na túto tému. Učebný text je v prvom rade určený študentom medicíny lekárskych fakúlt pri ich štúdiu gynekológie a pôrodníctva. Rovnako tak je určený všetkým ostatným záujemcom o pôrodníctvo a perinatológiu, gynekológom a pôrodníkom v praxi, neonatológom, pediatrom a všeobecným lekárom, ktorým môže byť nápomocný pri ich postgraduálnom vzdelávaní a v klinickej praxi. Autor si kládol za cieľ podať komplexný pohľad na problematiku intrauterínnej a intrapartálnej asfyxie a jej následkov. Vzhľadom na rozsah a podrobné spracovanie témy, môže predkladaný učebný text poslúžiť aj ako referenčná príručka pri riešení konkrétnych prípadov v klinickej pôrodníckej praxi.
 

ISBN 978-80-89544-58-5

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Intrauterinná a intrapartálna asfyxia plodu a jej následky - skriptá 9.12.2013 1.3 MB ktokoľvek
 Imprimatúr 22.11.2013 190.71 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Prof.MUDr. Mirko Zibolen,CSc. 22.11.2013 214.86 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Doc.MUdr.Peter Urdzík, PhD.,MPH. 22.11.2013 508.09 KB ktokoľvek
 ISBN 22.11.2013 90.33 KB ktokoľvek