Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Farmakológia oxidu dusnatého

Farmakológia oxidu dusnatého

Skriptá sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. Poskytujú základné informácie o oxide dusnatom (NO), ktorý bol pre svoje účinky vyhlásený „molekulou 20.storočia“. V jednotlivých kapitolách je charakterizovaná syntéza, metabolizmus a mechanizmus účinku tohto mediátora. V ďalších častiach je rozpísaný jeho duálny – fyziologický a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systém, urogenitálny systém a muskuloskeletárny systém). Zaujímavou je aj kapitola zameraná na možnosti detekcie oxidu dusnatého alebo jeho metabolitov, ktorá koncentruje najnovšie poznatky a ponúka prehľad najmodernejších technických riešení a metód detekcie využiteľných aj v klinickej praxi. V poslednej časti skríp sú zosumarizované súčasné možnosti ovplyvnenia homeostázy oxidu dusnatého a jeho potenciálne terapeutické využitie v klinickej praxi.


ISBN 978-80-89544-42-4 čiarový kód EAN 9788089544424

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Farmakológia oxidu dusnatého Stiahnuť - Farmakológia oxidu dusnatéhoOtvoriť v novom okne - Farmakológia oxidu dusnatého 9.7.2013 2.57 MB ktokoľvek
pdf Imprimatur k učebnému textu Stiahnuť - Imprimatur k učebnému textuOtvoriť v novom okne - Imprimatur k učebnému textu 8.7.2013 105.76 KB ktokoľvek
pdf Posudky Stiahnuť - PosudkyOtvoriť v novom okne - Posudky 8.7.2013 620.34 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: oxid dusnatý, L-arginín, argináza, NO-syntázy, nitráty, inhibítory NO-syntáz

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

autor: Martina Antošová | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 8.7.2013 | posledné úpravy: 9.7.2013
citácia: Antošová Martina: Farmakológia oxidu dusnatého. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 8.7.2013, posledná aktualizácia 9.7.2013 [cit. 2018-04-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=225>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: