Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve

Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve

Súdne lekárstvo ako samostatný medicínsky odbor v systéme lekárskych vied okrem zodpovedania otázok lekárskeho a biologického obsahu napomáha riešiť skutkové a dôkazové otázky pre potreby práva a zdravotníctva. Kontinuálne sa potvrdzuje nevyhnutnosť, aby pri výkone spravodlivosti podávali lekári svoje svedectvo, resp. odborné stanovisko o veciach lekárskej či biologickej povahy pre potreby práva pri súdnom rozhodovaní (pro foro iudiciario). V posledných rokoch neustále sa meniace právne predpisy s bezprostredným dosahom na výkon zdravotníckeho povolania a učebnice súdneho lekárstva, postupom času stále viac strácajúce v tejto problematike na aktuálnosti, viedli autora k zosumarizovaniu a spísaniu prehľadu najpodstatnejších špecifických medicínsko-právnych tém, aktuálnych nielen pre odbor súdne lekárstvo. Ako ukazuje pedagogická prax, na lekárskych fakultách je možno pozorovať určitú nedostupnosť či priam chýbanie adekvátnych informácií pre študentov LF, ale aj lekárov z rôznych medicínskych odborov, ktorí sú z času na čas nútení zaoberať sa niektorými medicínsko-právnymi otázkami tak, ako sa vynárajú v ich klinickej praxi. Smerovanie tejto práce je teda nielen ku študentom v pregraduálnej príprave na budúce lekárske povolanie, ale aj k lekárom v postgraduálnej špecializačnej príprave a vzdelávaní v snahe aspoň čiastočne vyplniť chýbajúce alebo časom prežité medicínsko-právne teorémy a poznatky, vrátane medicínskych výkladov právnych predpisov a zákonov.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve Stiahnuť - Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstveOtvoriť v novom okne - Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve 7.2.2013 718.49 KB ktokoľvek
pdf Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 7.2.2013 118.8 KB ktokoľvek
jpg Recenzný posudok - doc. MUDr. Mištuna Dušan PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - doc. MUDr. Mištuna Dušan PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - doc. MUDr. Mištuna Dušan PhD. 7.2.2013 423.03 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 7.2.2013 184.15 KB ktokoľvek

autor: Jozef Krajčovič | pracovisko: Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz | publikované: 7.2.2013 | posledné úpravy: 7.2.2013
citácia: Krajčovič Jozef: Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 7.2.2013, posledná aktualizácia 7.2.2013 [cit. 2018-03-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=205>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: