Pracovné lekárstvo a toxikológia

 Prednášky pre študentov 5.ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo.

1.časť - Profesionálne ochorenia – definícia, prehľad.Posudzovanie a odškodňovanie chorôb z povolania. Náplň práce odboru, úlohy pracovno-zdravotnej služby v starostlivosti o zdravie zamestnancov. Preventívne lekárske prehliadky. Profesionálne ochorenia respiračného systému – Pneumokoniózy, Astma bronchiale, Alergická rhinitída.

2.časť - Prehľad profesionálnych ochorení z toxických kovov. Poškodenia zdravia po akútnej inhalácii plynov. Profesionálne malígne nádory a riziká ich vzniku. Poškodenie chemickými látkami pri haváriách a teroristickom použití. Prehľad poškodení alifatickými a aromatickými látkami.

3.časť - Poškodenie fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 1. 30.4.2012 895.11 KB registrovaný používateľ
 Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 2. 30.4.2012 1.22 MB registrovaný používateľ
 Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3. 30.4.2012 3.98 MB registrovaný používateľ

Predmety/kurzy