Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Pracovné lekárstvo a toxikológia

Pracovné lekárstvo a toxikológia

 Prednášky pre študentov 5.ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo.

1.časť - Profesionálne ochorenia – definícia, prehľad.Posudzovanie a odškodňovanie chorôb z povolania. Náplň práce odboru, úlohy pracovno-zdravotnej služby v starostlivosti o zdravie zamestnancov. Preventívne lekárske prehliadky. Profesionálne ochorenia respiračného systému – Pneumokoniózy, Astma bronchiale, Alergická rhinitída.

2.časť - Prehľad profesionálnych ochorení z toxických kovov. Poškodenia zdravia po akútnej inhalácii plynov. Profesionálne malígne nádory a riziká ich vzniku. Poškodenie chemickými látkami pri haváriách a teroristickom použití. Prehľad poškodení alifatickými a aromatickými látkami.

3.časť - Poškodenie fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 1. Stiahnuť - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 1.Otvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 1. 30.4.2012 895.11 KB registrovaný používateľ
pdf Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 2. Stiahnuť - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 2.Otvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 2. 30.4.2012 1.22 MB registrovaný používateľ
pdf Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3. Stiahnuť - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3.Otvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3. 30.4.2012 3.98 MB registrovaný používateľ
 
autor: Oto Osina | pracovisko: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie | publikované: 30.4.2012 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Osina Oto: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 30.4.2012, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=186>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: