Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Definícia. Ciele prvej pomoci. Legislatíva. Rozdelenie prvej pomoci. Modrá hviezda života. Bezpečnosť záchrancu. Určenie priorít.  Definícia KPR.  Reťazec prežitia. Základné resuscitačné postupy. Základné životné funkcie. Základná neodkladná pomoc. Úspešné oživovanie. Bočná stabilizovaná poloha. Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Obštrukcia dýchacích ciest. Poranenie. Krvácanie. Úraz elektrickým prúdom a elektrickým výbojom. Otrava oxidom uhoľnatým. Šok. Popáleniny. Poranenia chrbtice a miechy. Bezvedomie. Kŕčové stavy.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Prvá pomoc. Základy resuscitácie. Stiahnuť - Prvá pomoc. Základy resuscitácie.Otvoriť v novom okne - Prvá pomoc. Základy resuscitácie. 12.12.2017 3.35 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: resustitácia, prvá pomoc


autor: Stanislava Richterová | pracovisko: Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny | publikované: 12.12.2017 | posledné úpravy: 12.12.2017
citácia: Richterová Stanislava: Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 12.12.2017, posledná aktualizácia 12.12.2017 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=127>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: