WikiSkripta

WikiSkripta slúžia k spoločnej tvorbe a zdieľaniu medicínskych výukových materiálov, ktoré boli vytvorené pre študentov a pedagógov všetkých lekárskych fakúlt ČR a SR. Sú určené prevažne pre pregraduálnu výuku a postupne sa plnia výukovými textami. O podporu autorov a dodržovanie úrovne a pravidiel sa stará redakčný tým. Hlavným prínosom WikiSkript je zjednodušenie tvorby učebných materiálov, jednoduchá aktualizácia a inšpirujúca spolupráca s podobne zameranými ľuďmi. Materiály nemajú mať formu encyklopédie, ale skôr pomocou krátkych článkov skladajú jednotlivé texty do podoby kapitol v učebnici. Do tvorby textov sa tak môžu zapájať pedagógovia, externí spolupracovníci ale aj študenti.

WikiSkripta sú založené na podobnom princípe ako Wikipedia, nejde však o slovník. Prispievať do WikiSkript môže ktokoľvek – učitelia i študenti. Ktokoľvek môže taktiež opravovať nepresnosti, vylepšovať málo zrozumiteľné kapitoly apod.
V súčasnej dobe do WikiSkript pribúda okolo stovky článkov mesačne. Aby všetko fungovalo, ako má, stará sa o prevádzku skupina študentov („wikitím“). A pretože prevádzka je stále väčšia a väčšia hľadáme nové tváre .....


Čo práca redaktora zahŕňa?
• Sledovanie prevádzky na WikiSkriptách, odstraňovanie drobných chyb,
• kategorizácia článkov ,
• doplňovanie helpov, pomoc autorom,
• pomoc s prevom textov do wiki,
• ....


Čo je potrebné?
• Aspoň trochu času a ochota podieľať sa na tvorivej práci,
• komunikatívnosť,
• základná znalosť jazyka wiki (dá sa rýchlo naučiť),
• znalosť štruktúry WikiSkript (zaučíme),
• ďalšie znalosti (napr. HTML, CSS, JAVA) sú vítané, nie nutné.


Čo za to?
• Redaktori môžu byť finančne odmenení z prebiehajúcich grantových projektov,
• môžu získať až 3 kredity za semester,
• môžu získať body pre ERASMUS.


Máte záujem? Napíšte na redakce@wikiskripta.eu.

 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 WikiSkripta 26.11.2010 ktokoľvek