Manuály k portálu MEFANET JLF UK pre používateľov

Dokumenty popisujú hlavné užívateľské funkcie na webovom portáli  MEFANET Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Prihlásenie na portál pre užívateľov JLF UK 549 kB],

Registrácia a prihlásenie sa na portál pre užívateľov mimo JLF UK [ 1,24 MB ]

Štruktúra portálu [607 kB ]

Navigácia na portáli  [ 1,083 MB ]

Služby portálu  [ 836 kB ]

 

Manuály k portálu MEFANET JLF UK pre autorov

Dokumenty popisujú postup zverejnenia elektronických diel na webovom portáli MEFANET Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Elektronický sprievodca [ 985 kB ], inštruktážne video [    16,2 MB ]

 

Manuály k portálu MEFANET JLF UK pre garantov

Vyplnenie garančného formulára a začatie recenzného konania [ 380 kB ]

 

Manuály k portálu MEFANET JLF UK pre recenzentov

Vyplnenie recenzného formulára [ 309 kB ]

 

Manuály k univerzitnému e-learning serveru LMS Moodle

Dokumenty popisujú spôsob prihlásenia sa a postup vytvorenia e-kurzov a e-testov v prostredí LMS Moodle, na e-learning serveri UK moodle.uniba.sk.

Prihlásenie sa na e-lerningový server  [ 121 kB ] , hosťovský prístup na e-learningový server  [  71 kB ]

Vytvorenie e-kurzu 1,19 MB ]

Elektronické testovanie [   1,8 MB ],  Navigácia v teste [   474 kB ]

Otázky spojené s fungovaním portálu po technickej a administratívnej stránke je možné adresovať priamo Ing. Kataríne Korenčiakovej z Ústavu informačných technológií JLF - správcovi fakultného portálu.