Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského

 Vitajte na portáli Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine!

Výučbový portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch na JLF UK v Martine. Dokumenty sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.

  Nové prihlásenie na portál  MEFANET pre prislušníkov fakulty JLF UK.
Manuály pre prácu s portálom MEFANET a univerzitným e-learningovým serverom LMS Moodle.
Videokonferencie online - kalendár prenosov.

 

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín

Postup publikovania na MEFANETe

Postup publikovania na MEFANETe

Informácie pre autorov, garantov a recenzentov portálu.

V nasledujúcom článku nájdete postup ako publikovať na portáli MEFANET, aké povinné parametre musíte vyplniť, aby bol článok akceptovaný a aké sú úlohy garanta, recenzenta a edičnej komisie v novej portálovej platforme.

 
autor: Oto Osina, Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 13049x | publikované: 18.10.2011 | posledné úpravy: 31.1.2012

Projekt MEFANET

Projekt MEFANET

MEFANET je projekt zameraný na budovanie a posilnenie spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lékarských a zdravotníckych odborov za pomoci  informačných a komunikačných technologií. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v tejto oblasti vytvoriť sieť horizontálne spolupracujúcich výukových pracovísk. Primárnou snahou projektu MEFANET je uľahčiť spoluprácu pracovných tímov  z rôznych fakúlt a umožniť študentom a pedagógom jednoduchú dostupnosť elektronických výukových materiálov.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 4965x | publikované: 28.11.2010 | posledné úpravy: 25.8.2012
  

MEFANETin 2015

MEFANETin 2015

Ohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2014 | Kurz urgentnej medicíny 2015 | CROESUS – PBL výučba v praxi | MEFANET Journal | Workshop - testovanie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze | Obrazom - jednanie KR MEFANET                                                

 
autor: Martin Komenda | zobrazené: 1242x | publikované: 28.7.2015 | posledné úpravy: 28.7.2015

WikiSkripta

WikiSkripta

WikiSkripta slúžia k spoločnej tvorbe a zdieľaniu medicínskych výukových materiálov, ktoré boli vytvorené pre študentov a pedagógov všetkých lekárskych fakúlt ČR a SR. Sú určené prevažne pre pregraduálnu výuku a postupne sa plnia výukovými textami. O podporu autorov a dodržovanie úrovne a pravidiel sa stará redakčný tým. Hlavným prínosom WikiSkript je zjednodušenie tvorby učebných materiálov, jednoduchá aktualizácia a inšpirujúca spolupráca s podobne zameranými ľuďmi. Materiály nemajú mať formu encyklopédie, ale skôr pomocou krátkych článkov skladajú jednotlivé texty do podoby kapitol v učebnici. Do tvorby textov sa tak môžu zapájať pedagógovia, externí spolupracovníci ale aj študenti.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 3919x | publikované: 26.11.2010 | posledné úpravy: 25.8.2012