Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. periférnych antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kont.. .. antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kon.. ..kľúčové slová: mukociliárny klírens, antitusiká, e.. ..kľúčové slová: klírens, antitusiká, ..

Farmakokinetika
..kľúčové slová: distribúcia, metabolizmus, exkrécia, eliminácia, klírens, biologický polčas, biologická dostupnosť, dis..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. ergometria. Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna fi..