Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Morse Fall Scale - Stupnica rizika pádu podľa Morse
..kľúčové slová: pádu, Morse Fall Scale, predikčná.. ..kľúčové slová: pádu, Morse Fall Scale, predikčná hodnota...

Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy

Zásady racionálnej (zdravej) výživy